پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان خدمات پشتیبانی(مناقصه عمومی 97/140/2561)-مدیریت مخابرات

مناقصه

1397.3346

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران