پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید الکترو موتور 810 کیلو وات

مناقصه

1397.3377

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند