پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید قطعات یدکی ترانسفورماتورهای برق ناحیه فرآیندی -(1-006/97)

مناقصه

1397.3384

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام / واحدهای ستادی / روابط عمومی