پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدید مناقصه خدمات حمل و نقل و تحویل گاز مایع خام به پالایشگاه چهارم پارس جنوبی (1-016/97)

تجدید مناقصه

1397.3387

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام / واحدهای ستادی / روابط عمومی