پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

الف- تجدید مناقصه خرید ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری گاز (352/97) ب - خرید فیلتر سپراتور و فیلتر خشک سایز 8 اینچ کلاس 600 با ظرفیت SCMH50000 (357/97)

مناقصه

1397.3304

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان شمالی