پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه راهبری امور دفتری - تامین خودروهای استیجاری و تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی

مناقصه

1397.3315

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه چابهار

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.