پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه حجمی زمانی واگذاری امور انبارهای نفت چابهار و ایرانشهر

ارزیابی

1397.3317

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه چابهار