پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

طراحی،تامین کالا و ساخت حوضچه بتنی پساب کارخانجات درود یک، ابوذر، فروزان و مخازن ذخیره نفت به همراه خرید و نصب دو دستگاه پمپ برگشت نفت در خارگ

مناقصه

1397.3352

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره