پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات اضطراری واحد های فاز3 97/31و9733و97/43و97/45

مناقصه

1397.3356

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی