پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پیمان تهیه و طبخ غذا(مناقصه عمومی 97/600/2559)-منطقه فارس

مناقصه

1397.3371

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران