پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجاره 3 فروند شناور یدک کش آتشخوار

مناقصه

1397.3373

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

عنوان اندازه (KB)
آگهی - آتشخوار 796.87 fb63af40-b92e-4250-a2b3-164bf193e644.gif
آگهی - شناور آتشخوار 611.43 07bf72a6-ed77-43e7-a9dc-65bbba658ae1.gif