پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

مناقصه

1397.3407

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

عنوان اندازه (KB)
آگهی - shana_Page_2 71.06 0adede9c-a8e5-4e43-8f44-14fe316a89ad.jpg
آگهی - shana_Page_1 111.19 44ac863a-075e-4a36-931e-ac5a6cde5d18.jpg
آگهی - roznameh_Page_2 56.48 013102e6-065e-483f-b04e-c8c00067f462.jpg
آگهی - roznameh_Page_1 126.06 6c54bda5-b3ae-438b-9c4d-b1c3d30365f6.jpg