شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات اساسی، بازسازی، نوسازی و نظارت بر نصب دو دستگاه انجین Engine توربوژنراتور Siemens مدل (Tornado) SGT-200 مربوط به نیروگاه مجتمع درود 3

مناقصه

1397.3879

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره