جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین خدمات مشاوره جهت ارائه خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی، ساختمانی و سایر پروژه های مرتبط خود

مناقصه

1397.3864

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 319608 -shana 283.80 d8c031e0-4019-4170-b32e-551639f26a34.jpg
آگهی - 319608 -roznameh 283.53 d056ce03-eab8-41ed-a059-b02b1f211114.jpg