شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات تهیه و توزیع غذای روزانه، تامین امکانات اقامتی، اداری، رفاهی، خودرویی، تردد کشتی و سایر خدمات جنبی جهت طرح توسعه میدان گازی کیش.

مناقصه

1397.3883

شرکت ملی نفت ایران / شرکت مهندسی وتوسعه نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.