جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید قطعات یدکی توربین GE آگهی تجدید مناقصه AA/09/97

تجدید مناقصه

1397.3896

شرکت ملی نفت ایران / شرکت پایانه های نفتی ایران