جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

« آگهی تملک احداث ایستگاه C.G.S رفع تنگنا و تقویت خطوط تغذیه ورامین و شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه»

تملک

1397.3834

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

عنوان اندازه (KB)
آگهی - اسکن متن 400.68 558595e5-447d-43bf-8021-ff000a1177f2.jpg
آگهی - ورامین 412.55 fd34386f-bbe9-46f4-afc6-d3cba0f2352a.jpg