جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید 5 دستگاه لیفتراک 3 تن دیزلی

مناقصه

1397.3894

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند