جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید قطعات یدکی ups

مناقصه

1397.3908

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران