جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید لوله پلی اتیلن

تجدید مناقصه

1397.3909

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران