جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید انواع کمپرسور سیستم های برودتی ( کولر دو تکه _ پکیج _ یخساز_ و غیره)

مناقصه

1397.3911

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران