شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری اداره امور مربوط به سوختگیری هواپیمایی و خدمات دفتری

مناقصه

1397.3920

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه اصفهان

عنوان اندازه (KB)
آگهی - Scan-181104-0002 341.58 9e020c37-5543-4769-bb87-dca51adb3014.jpg
آگهی - Scan-181104-0001 356.29 0463fb13-77ae-4fb4-a9db-96009fb6eabc.jpg