شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران - مناقصه دو مرحله ای شماره 353/97 م م خرید 11 قلم قطعات یدکی موتور سه فاز KV 11 و KW 3700 ساخت شرکت “CONVERTEAM”

مناقصه

1397.3901

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز اروندان