جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعویض 4000 متر خط (مناقصه عمومی 97/650/2583)-منطقه لرستان

مناقصه

1397.3923

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران