شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

غذای گرم کارکنان انبارنفت و مرکز سوختگیری هواپیمایی رشت

مناقصه

1397.3929

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه گیلان / روابط عمومی