جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدید مناقصه خرید پمپ شارژ آمین (97/012-1)

تجدید مناقصه

1397.3931

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گاز ایلام / واحدهای ستادی / روابط عمومی