جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 825 خرید بلوک سیلندر دیزل ژنراتور

مناقصه

1397.3941

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب