شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری راهبردی خودروهای استیجاری منطقه خراسان رضوی

مناقصه

1397.3953

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه خراسان رضوی

عنوان اندازه (KB)
آگهی - scan0147 77.25 bdf76a4e-9c9f-421e-936f-822928eff84f.jpg
آگهی - scan0146 276.28 22c5ec5a-46c6-4194-8332-6027d89e89fd.jpg