شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید لوله های پلی اتیلن

مناقصه

1397.3955

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان البرز / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.