شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری بخشی از فعالیت های واحد مهندسی فراورده ها به بخش خصوصی

مناقصه

1397.3967

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه اراک / روابط عمومی