جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین قطعات Ph Conductivit , Transmitter ساخت FISHER

مناقصه

1397.3968

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی