جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری خدمات بهره برداری در شهرستان جیرفت

مناقصه

1397.3903

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.