شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9736093 خرید قطعات یدکی سنگین

مناقصه

1397.3960

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب