شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 1086 خرید قطعات یدکی پمپ

مناقصه

1397.3961

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب