جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه تامین غذای گرم کارکنان

تجدید مناقصه

1397.3976

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه چابهار

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.