شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اگهی مناقصه شماره 97/50 مربوط به پروژه تعمیرو کالیبراسیون کنتورهای توربینی و تصحیح کننده های صنایع سطح استان

مناقصه

1397.3977

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان شرقی