شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای عملیات ترمیم سقف سوله

مناقصه

1397.3978

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی