جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید تعداد سه دستگاه شاسی کامیون ویژه (4*6) اتش نشانی چند منظوره ( اب_ فوم و پودر) با تجهیزات کامل1397.312603

مناقصه

1397.3981

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران