شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرا و نصب 2000 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن در استان قم (pc)

مناقصه

1397.3992

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قم