جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای 4150 متر لوله فلزی 250 PSI و 17608 متر لوله گذاری پلی اتیلن 60psi جهت گازرسانی به روستاهای محور ریمله شهرستان خرم آباد

تجدید مناقصه

1397.3996

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی