شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید اقلام یدکی آنالایزر BARTEC BENKE

مناقصه

1397.4015

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی