جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت ری و تنظیفات آبدارخانه و فضای سبز تاسیسات گاز مایع ری و اندازه گیری نفتکش های منطقه تهران

مناقصه

1397.4525

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه تهران