جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید DRIVE ABB GTG: 2131,2132,2133

مناقصه

1397.4528

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.