جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی سوله وساختمان سایت بازیافت اگهی مناقصه م.ع.پ/97/012

مناقصه

1397.4532

شرکت ملی نفت ایران / شرکت پایانه های نفتی ایران