جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین خدمات تعمیرات و بهره برداری تاسیسات فرآورش گاز هنگام در منطقه قشم

مناقصه

1397.4541

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره