جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید اتصالات سرچاهی از طریق سازندگان داخلی

مناقصه

1397.4542

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره