جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات مشاوره ممیزی تفصیلی انرژی مطابق ایزو 50002 ویرایش 2014 پالایشگاه‌های ششم، هفتم، نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

1397.4547

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی