جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و تامین خودروهای سبک بنزینی و دیزلی و مینی بوس با راننده در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

1397.4554

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی