جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فروش کالاهای ضایعاتی موجود در انبار شهر صنعتی البرز به شماره مزایده 01-97

مزایده

1397.4483

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قزوین

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.