جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه 97118 در خصوص برداشت و پردازش 1070 کیلومتر مربع داده‌های لرزه‌نگاری سه‌بعدی اروند

مناقصه

1397.4546

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف